راهنمای ثبت سفارش از سایت

 

– لطفا برای آموزش نحوه ثبت سفارش از سایت، ویدئو کوتاه زیر را تماشا کنید.
این ویدئو بسیار کوتاه، ساده، آسان و کاربردی میباشد و شما خیلی سریع و راحت ، نحوه ثبت سفارش از سایت های فروشگاهی را یک بار برای همیشه فرا می‌گیرید .

( نکته 1 : لطفا فیلم را از ابتدا و به صورت تمام صفحه مشاهده کنید )
( نکته 2 : این فیلم راهنما ، برای کاربران موبایلی میباشد )

راهنمای ثبت سفارش از سایت

 

– لطفا برای آموزش نحوه ثبت سفارش از سایت، ویدئو کوتاه زیر را تماشا کنید.
این ویدئو بسیار کوتاه، ساده، آسان و کاربردی میباشد و شما خیلی سریع و راحت ، نحوه ثبت سفارش از سایت های فروشگاهی را یک بار برای همیشه فرا می‌گیرید .

( نکته 1 : لطفا فیلم را از ابتدا و به صورت تمام صفحه مشاهده کنید )
( نکته 2 : این فیلم راهنما ، برای کاربران موبایلی میباشد )